Prawo administracyjne

  • sporządzanie oraz opiniowanie draftów aktów prawa miejscowego,
  • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa administracyjnego,
  • doradztwo w zakresie projektów partnerstwa publiczno-prywatnego,
  • doradztwo w zakresie prawa samorządowego,
  • zastępstwo w charakterze pełnomocnika w sprawach prowadzonych przed organami administracji publicznej, Wojewódzkimi Sądami oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym