Specjalizacje

Zastępstwo procesowe

Zastępstwo w charakterze pełnomocnika w sprawach z zakresu prawa cywilnego, spadkowego, rodzinnego, handlowego, prawa pracy etc. (postępowanie rozpoznawcze: proces…

Czytaj więcej Czytaj więcej

Windykacja należności

Obsługa i reprezentacja Klienta indywidualnego i instytucjonalnego obejmująca m.in.: zastępstwo w charakterze pełnomocnika wierzyciela w postępowaniach egzekucyjnych…

Czytaj więcej Czytaj więcej

Prawo pracy

Obsługa i reprezentacja klienta indywidualnego oraz instytucjonalnego obejmująca: sporządzania i opiniowanie draftów umów i dokumentacji z zakresu prawa pracy…

Czytaj więcej Czytaj więcej

Prawo podatkowe i finansowe

Obsługa i reprezentacja klienta indywidualnego oraz instytucjonalnego obejmująca m.in.: sporządzanie oraz opiniowanie projektów umów spółek prawa handlowego…

Czytaj więcej Czytaj więcej

Prawo karne skarbowe

Obsługa i reprezentacja klienta indywidualnego oraz instytucjonalnego obejmująca: sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa karnego skarbowego…

Czytaj więcej Czytaj więcej

Prawo administracyjne

Sporządzanie oraz opiniowanie draftów aktów prawa miejscowego, sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa administracyjnego, doradztwo w zakresie projektów partnerstwa…

Czytaj więcej Czytaj więcej

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu drogą telefoniczną lub mailową.

Przejdź do kontaktu

Prawo spadkowe

Obsługa i reprezentacja klienta indywidualnego obejmująca m.in.: doradztwo w zakresie dziedziczenia, sporządzanie oraz opiniowanie projektów testamentów…

Czytaj więcej Czytaj więcej

Prawo rodzinne

Obsługa i reprezentacja klienta indywidualnego obejmująca: małżeńskie ustroje majątkowe, ustanie małżeństwa (ze szczególnym uwzględnieniem ustalenia obowiązku…

Czytaj więcej Czytaj więcej

Prawo karne

Obsługa i reprezentacja klienta indywidualnego oraz instytucjonalnego obejmująca: sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa karnego, sporządzanie zawiadomień…

Czytaj więcej Czytaj więcej

Prawo handlowe i gospodarcze

Obsługa i reprezentacja klienta indywidualnego oraz instytucjonalnego obejmująca m.in.: sporządzanie oraz opiniowanie projektów umów spółek prawa handlowego…

Czytaj więcej Czytaj więcej

Prawo cywilne

Obsługa i reprezentacja klienta indywidualnego oraz instytucjonalnego obejmująca m.in.: sporządzania oraz opiniowanie projektów umów cywilnoprawnych, np.: zlecenia, o dzieło…

Czytaj więcej Czytaj więcej

Mediacje

Mediacja jest formą rozwiązywania sporów, w której osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji, osiągnięciu wspólnie akceptowalnego porozumienia.

Mediacja jest procesem poufnym i dobrowolnym. W przeciwieństwie do rozstrzygnięć autorytatywnych /np. sądowych/ jej celem nie jest ustalenie kto ma rację, ale wypracowanie rozwiązania, które zadowala obie strony sporu i na jakie są w stanie przystać dobrowolnie.

Mediacje