Prawo pracy

Obsługa i reprezentacja klienta indywidualnego oraz instytucjonalnego obejmująca:

  • sporządzania i opiniowanie draftów umów i dokumentacji z zakresu prawa pracy,
  • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa pracy,
  • analiza orzecznictwa oraz piśmiennictwa z zakresu prawa pracy,
  • zastępstwo w charakterze pełnomocnika w sprawach prowadzonych przed Sądem Pracy, Państwową Inspekcją Pracy, etc.