Mediacje

Mediacja jest formą rozwiązywania sporów, w której osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji, osiągnięciu wspólnie akceptowalnego porozumienia.

Mediacja jest procesem poufnym i dobrowolnym. W przeciwieństwie do rozstrzygnięć autorytatywnych /np. sądowych/ jej celem nie jest ustalenie kto ma rację, ale wypracowanie rozwiązania, które zadowala obie strony sporu i na jakie są w stanie przystać dobrowolnie.

Zapraszamy do udziału w mediacjach dotyczących spraw:

  • rodzinnych,
  • małżeńskich,
  • spadkowych,
  • majątkowych,
  • cywilnych.
Mediacje