Windykacja należności

Obsługa i reprezentacja Klienta indywidualnego i instytucjonalnego obejmująca m.in.:

  • zastępstwo w charakterze pełnomocnika wierzyciela w postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych przez Komornika Sądowego,
  • zastępstwo w charakterze pełnomocnika dłużnika w postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych przez Komornika Sądowego