Prawo handlowe i gospodarcze

Obsługa i reprezentacja klienta indywidualnego oraz instytucjonalnego obejmująca m.in.:

  • sporządzanie oraz opiniowanie projektów umów spółek prawa handlowego, wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego z zakresu rejestracji spółki, przekształcenia spółki, zgłaszania sprawozdań finansowych spółki oraz innych wpisów,
  • sporządzanie oraz opiniowanie projektów uchwał oraz protokołów zwyczajnych oraz nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników spółki komandytowej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa,
  • doradztwo dla rad nadzorczych spółek kapitałowych,
  • audyty prawne spółek prawa handlowego (due dilligence),
  • postępowania rejestrowe,
  • tworzenie oraz bieżąca obsługa stowarzyszeń i fundacji,
  • bieżąca, kompleksowa obsługa prawna spółek prawa handlowego,
  • postępowanie upadłościowe,
  • fuzje i przejęcia,
  • zastępstwo w charakterze pełnomocnika w sprawach z zakresu prawa handlowego, których przedmiotem jest m.in.: odpowiedzialność członków organów spółek prawa handlowego, skarżenie uchwał, etc.