Prawo spadkowe

Obsługa i reprezentacja klienta indywidualnego obejmująca m.in.:

  • doradztwo w zakresie dziedziczenia,
  • sporządzanie oraz opiniowanie projektów testamentów, poświadczeń dziedziczenia, działu spadku, odrzucenia spadku,
  • zastępstwo w charakterze pełnomocnika w sprawach z zakresu m.in.: stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku, o zachowek, etc.