Prawo cywilne

Obsługa i reprezentacja klienta indywidualnego oraz instytucjonalnego obejmująca m.in.:

  • sporządzania oraz opiniowanie projektów umów cywilnoprawnych, np.: zlecenia, o dzieło, sprzedaży, najmu, dzierżawy, składu, przewozu, spedycji etc.,
  • analiza orzecznictwa oraz piśmiennictwa z zakresu prawa cywilnego,
  • zastępstwo w charakterze pełnomocnika w sprawach z zakresu m.in.: o zapłatę, o eksmisję, o ochronę własności, o odszkodowanie, o zadośćuczynienie, służebności przesyłu, etc., (postępowanie rozpoznawcze: proces i postępowanie nieprocesowe, postępowanie zabezpieczające, postępowanie egzekucyjne)