Prawo karne skarbowe

Obsługa i reprezentacja klienta indywidualnego oraz instytucjonalnego obejmująca:

  • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa karnego skarbowego,
  • sporządzanie zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa,
  • sporządzanie pism procesowych w toku postępowań prowadzonych przed sądami karnymi,
  • reprezentacja w charakterze obrońcy oraz pełnomocnika pokrzywdzonego przed organami podatkowymi, ścigania oraz organami wymiaru sprawiedliwości