Prawo karne

Obsługa i reprezentacja klienta indywidualnego oraz instytucjonalnego obejmująca:

  • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa karnego,
  • sporządzanie zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa,
  • sporządzanie pism procesowych w toku postępowań prowadzonych przed sądami karnymi,
  • reprezentację w charakterze obrońcy oraz pełnomocnika pokrzywdzonego przed organami ścigania oraz organami wymiaru sprawiedliwości