Aleksandra Śmigielska

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1979 r. psycholog w Areszcie Śledczym w Zielonej Górze, od 1988 r. do 1989 r. Kierownik Działu Penitencjarnego w Zakładzie Karnym w Krzywańcu. Od 1989 r. psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonej Górze, następnie od 2004 r. do chwili obecnej psycholog w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym przy Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze. Od 2005 r. biegły sądowy z dziedziny psychologii przy Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze oraz od 2010 r. mediator stały Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów i mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze.